Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Powiat prowadzi i nadzoruje poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

 1.  Domy pomocy społecznej
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – typu rodzinnego
 3. Warsztaty terapii zajęciowej

 

Domy Pomocy Społecznej (DPS)

To placówki całodobowe zapewniające opiekę lekarską i medyczną, niezbędne potrzeby, bytowe , edukacyjne i społeczne na poziomie obowiązującego standardu.
Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla dwóch Domów Pomocy Społecznej, tj.:

 1. Dom pomocy Społecznej w Zgórsku gm. Sitkówka-Nowiny (tel. 041 366-75-75)z Filią w Rudzie Strawczyńskiej (tel. 041 303-90-73) jest domem pomocy społecznej stałego pobytu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. DPS posiada 130 miejsc, z tego:
  • W DPS w Zgórsku – 96 miejsc
  • W Filii w Rudzie Strawczyńskiej – 34 miejsca.
  Dom posiada standard usług wymaganych w rozporządzeniu w sprawach Domów Pomocy Społecznej.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik (tel. 041 354-20-76)
  Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie tj.: 185 mężczyzn, w tym 47 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn.
  Dom w trakcie uzyskiwania standardu usług wymaganych w rozporządzeniu.

  Rodzinne Domy Dziecka

  są placówkami koedukacyjnymi zapewniającymi opiekę i wychowanie w domowych warunkach dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych.
  Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się pięć rodzinnych domów dziecka:
 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej – 8 miejsc
 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworzu – 5 miejsc
 3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Wójtostwie – 8 miejsc
 4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Zabłociu – 8 miejsc
 5. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Podkonarzu – 8 miejsc
  Łącznie w pięciu Rodzinnych Domach Dziecka zapewnia się 37 miejsc dla wychowanków.

   

  Warsztat Terapii Zajęciowej

  jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku gm. Sitkówka-Nowiny, tel. 041 345-93-76, e-mail: wtz.zgorsko@interia.pl
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach gm. Pierzchnica, tel.: 041 358-82-39, e-mail: wtzosiny@wp.pl
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wiejskim Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Fanisławicach gm. Łopuszno, tel.: 041 391-60-23, e-mail: wtzfanislawice2@wp.pl

  Przyjmowanie kandydatów do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej następuje na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

  UWAGA!
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny się zgłaszać bezpośrednio do tych placówek, bądź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg