Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Powiat prowadzi i nadzoruje poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie następujące jednostki:

 1. Domy pomocy społecznej
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 3. Warsztaty terapii zajęciowej

Domy Pomocy Społecznej (DPS)

To placówki całodobowe zapewniające opiekę lekarską i medyczną, niezbędne potrzeby, bytowe, edukacyjne i społeczne na poziomie obowiązującego standardu. Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla dwóch Domów Pomocy Społecznej, tj.:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku gm. Sitkówka-Nowiny (tel. 041 366-75-75), jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dysponuje 130 miejscami.
  Dom posiada standard usług wymaganych w rozporządzeniu w sprawach Domów Pomocy Społecznej.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik (tel. 041 354-20-76),
  przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych.
  DPS posiada 185 miejsc, w tym:
  - 103 miejsca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  -  82 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych

Dom posiada standard usług wymaganych w rozporządzeniu w sprawach Domów Pomocy Społecznej.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

są placówkami koedukacyjnymi zapewniającymi opiekę i wychowanie w domowych warunkach dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych.
Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 1. Placówka w Jaworzu
 2. Placówka w Wójtostwie
 3. Placówka w Zabłociu
 4. Placówka w Podkonarzu

Łącznie placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają miejsce dla 27 wychowanków

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku gm. Sitkówka-Nowiny,tel. 041 345-93-76, e-mail: wtz.zgorsko@interia.pl
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach gm. Pierzchnica, tel.: 041 358-82-39, e-mail: wtzosiny@wp.pl
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wiejskim Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Fanisławicach gm. Łopuszno, tel.: 041 391-60-23, e-mail: wtzfanislawice2@wp.pl
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Braterskie Serce w Belnie gm. Zagnańsk, tel. 41 300-19-51, e-mail: wtzbelno@gmail.com
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku gm. Łagów, tel. 41 389-70-13, e-mail:  wkozlowska@lagowgmina.pl

Przyjmowanie kandydatów do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej następuje na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny się zgłaszać bezpośrednio do tych placówek, bądź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg