Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
logo_bip.png
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
 
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

"Psychologiczne aspekty uzależnień u dzieci i młodzieży. Profilaktyka, terapia" - szkolenie dla rodziców zastępczych

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie" 15 maja w Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w Kielcach zorganizowano pierwsze z czterech zaplanowanych szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie obejmowało tematykę uzależnień.

 

Porady specjalistów dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Osoby i rodziny będące w  trudnej sytuacji życiowej z gmin: Łopuszno, Chęciny, Morawica, Daleszyce będą mogły korzystać z bezpłatnych porad specjalistów: mediatora, psychologa, pedagoga, radcy prawnego. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy liderem projektu Powiatem Kieleckim a gminami i miastami: Łopusznem,   Chęcinami, Morawicą, Daleszycami. 


 

Zarząd Powiatu w Kielcach ustalił wysokości kwot dofinansowań kosztów nauki z programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku

Podczas obrad Zarząd Powiatu w Kielcach 10 maja podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 roku ora w sprawie ustalenia wysokości kwot dofinansowań kosztów nauki ze środków PFRON w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2017 roku.

Pobiegli dla serca Krzysia

Ponad 500 osób wzięło udział w Biegu z Serca dla Krzysia, który 1 maja odbył się w Miedziance w gminie Chęciny. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął starosta kielecki Michał Godowski.

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd 2017"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje  o naborze wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane  od 26 kwietnia  do  30 sierpnia 2017 roku.

Zakończenie warsztatów manualnych w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie"

Uczestnikami  warsztatów realizowanych w Centrum dla Rodzin w Kielcach (ul. Okrzei 18) były dzieci i młodzież z rodzin zastępczych. Siedemnaścioro dzieci brało udział w zajęciach, które  miały na celu rozwijanie twórczej aktywności, nabywanie umiejętności pracy w grupie, uzewnętrznianie własnych uczuć i emocji. Efektem pracy dzieci były dekoracje świąteczne, stroiki, kolorowe kuferki i kubki.

O bezpieczeństwie w internecie i szkodliwości dopalaczy - szkolenie dla dzieci i rodzin zastępczych

Jakie występują zagrożenia wobec dzieci i młodzieży w internecie, co to jest cyberprzemoc czy jak ustrzec się przed dopalaczami – o tych ważnych sprawach rozmawiano z młodzieżą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Szkolenie dla dzieci i rodzin zastępczych zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wsparcie dla rodzin - podsumowanie projektu "Myśląc o Rodzinie"

Podsumowujemy działania realizowane z rodzinami, które uczestniczą w projekcie "Myśląc o Rodzinie" od początku realizacji programu, od lipca 2016 roku do końca marca 2017 roku. W obserwacjach bierzemy pod uwagę wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych  oraz poprawę funkcjonowania systemu rodzinnego.

Powiat kielecki w finałowej szóstce konkursu "Koziołek"

Powiat kielecki po raz kolejny znalazł się w finałowej szóstce samorządów uczestniczących w konkursie "Koziołek" – nagrody przyznawanej za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzisiaj naszą siedzibę odwiedził zespół roboczy Kapituły Nagrody "Koziołek".

Obrady Rady Pożytku Publicznego

W siedzibie kieleckiego starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego – III kadencja.  Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Anna Bielna, która poinformowała, że na stronie internetowej Starostwa jest prowadzona zakładka „Organizacje pozarządowe", w której są zamieszczane informacje dotyczące funkcjonowania Rady.

Rodzinne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie

Rodziny z Gminy Górno 25 marca brały udział w warsztatach manualnych realizowanych w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie". Zadaniem uczestników było wykonanie wielkanocnych stroików oraz koszyków. Wszyscy zgodnie przyznali, że warsztaty są doskonałą możliwości rozwoju twórczego myślenia, ale także aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Spotkanie rodziców dzieci niepełnosprawnych w Daleszycach

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach 16 marca zorganizowano spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Rozmawiano o możliwości integracji, wymieniono doświadczenia. Rodzice otrzymali mnóstwo konkretnych informacji w jaki sposób oraz gdzie mogą otrzymać pomoc. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach doradzali jak pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON oraz bezpośrednio z programu "Aktywny Samorząd" 2017.

Kreatywnie spędzamy czas z dziećmi na warsztatach manualnych

Drugie z trzech zaplanowanych spotkań warsztatowych dla rodzin uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" odbyło się  11 marca w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie. W spotkaniu uczestniczyły rodziny z gminy Łopuszno.

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków na pierwsze półrocze, w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program jest finansowany ze środków PFRON. 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z projektu "Myśląc o Rodzinie"

Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych,  które biorą udział w projekcie „Myśląc o Rodzinie" 4 marca uczestniczyły w warsztatach manualnych, które odbyły się w Centrum dla Rodzin w Kielcach przy  ul. Okrzei 18 w Kielcach.   

Podsumowanie programu Aktywny Samorząd za 2015 rok

W ramach programu "Aktywny Samorząd"  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2015 roku PFRON przekazał dla  osób niepełnosprawnych z powiatu kieleckiego dwie transze środków o łącznej kwocie 594 463,52 zł. W 2015 roku wpłynęło 19 wniosków na kwotę 71 291,30 zł  z których pozytywną weryfikację przeszło 16 wniosków.  W ramach programu zostało podpisanych  16 umów na kwotę 60 549,25 zł.
 

Wyświetlanie 1 - 20 z 236 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg