Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Metoda Indukcji Behawioralnej - narzędzie wspierania rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „ Myśląc o rodzinie" prowadzi wsparcie dla rodzin innowacyjną Metodą Indukcji Behawioralnej (MIB). Wsparciem jest objętych 15 rodzin zastępczych głównie spokrewnionych z powiatu  kieleckiego m.in. z gmin Bodzentyn, Masłów, Sitkówka- Nowiny, Zagnańsk. 

O planach DPS w Zgórsku i Łagiewnikach

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Bogdan Gierada spotkał się ze Zbigniewem Szybalskim i Jerzym Kulpińskim, dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach oraz Anną Bielną, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Sytuacja finansowa DPS w Zgórsku i Łagiewnikach oraz plany inwestycyjne - o tych tematach rozmawiano podczas spotkania z dyrektorami placówek DPS w Zgórsku Zbigniewem Szybalskim i DPS w Łagiewnikach Jerzym Kulpińskim.

Pieniądze na aktywność społeczną i ciekawe inicjatywy

Ponad 32 tysiące złotych trafiło do 20 różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które w tym roku będą realizowały wiele ciekawych inicjatyw społecznych na terenie powiatu kieleckiego.

Uwaga studenci - zmiana miejsca realizacji programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o zmianie miejsca realizacji  programu "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Aktywny Samorząd 2018 - nabór wniosków w Module II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków  na pierwsze półrocze 2018 r. w Module II programu "Aktywny samorząd"  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór będzie trwał od 12 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku. 

Radni przyjęli Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022

O rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, programie ochrony zdrowia i o programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozmawiano podczas Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu. Radni także przyjęli Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022

XX spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy

O szeroko rozumianej współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście możliwości  płynących z konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
 
 
 

Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w ramach projektu CAS

W zeszłym tygodniu ruszyły zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w ramach projektu  Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności.  Zajęcia odbywają się na zakupionym sprzęcie:  rowerek, bieżnia. poręcz do nauki chodzenia, stół do masażu  piłki, maty, materace itp. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim – spotkania z policjantami

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na spotkaniach podczas ferii z najmłodszymi uczestnikami projektu „Myśląc o Rodzinie" poruszali tematykę bezpieczeństwa. Podczas spotkań, które odbyły się 16.02.2018 i 21.02.2018 policjanci promowali  zdrowe i bezpieczne wzorce zachowań w różnych sytuacjach. Przekazali dzieciom informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz zapoznali z zasadami bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych. 

Ferie zimowe z robotami

Specjalnie zaprojektowane modele, gry komputerowe LEGO oraz dużo kreatywnej i swobodnej zabawy sprawiły, że dzieci bawiły się fantastycznie - w czasie ferii zimowych dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 6 do 15 lat uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" zorganizowano zajęcia z robotyki w formie półkolonii i warsztatów.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie"

Od 3 lutego 2018 roku w "Centrum dla Rodzin" prowadzonego przez PCPR w Kielcach w ramach projektu „ Myśląc o rodzinie" odbywają się cykliczne warsztaty manualne dla dzieci i młodzieży  z powiatu kieleckiego, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiat kielecki przyjazny niepełnosprawnym

380 osób niepełnosprawnych skorzystało w 2017 roku z zabiegów i porad rehabilitacyjnych, badań gęstości kości w ramach programu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności".

"Starszy Brat, Starsza Siostra"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wraz z Regionalnym Centrum  Wolontariatu w Kielcach współpracują od lat. Jedną z podejmowanych wspólnie inicjatyw jest akcja "Starszy Brat, Starsza Siostra", której adresatami są dzieci i młodzież, podopieczni PCPR znajdujący się w rodzinach zastępczych (spokrewnionych i zawodowych) oraz w rodzinnych domach dziecka. 

"Myśląc o Rodzinie" - podsumowanie działań za 2017 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od 01.05.2016 r. realizuje projekt konkursowy „Myśląc o Rodzinie" w partnerstwie z Fundacją „Przystanek Dziecko" oraz przy współpracy ośrodków pomocy społecznej z gmin: Łopuszno, Masłów i Górno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Oto podsumowanie działań w ramach projektu za 2017 rok. 

Partnerska współpraca na rzecz dziecka i rodziny w projekcie "Myśląc o Rodzinie" – podsumowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy

Skuteczne zabezpieczenie potrzeb rodzin, a  w  szczególności żyjących w nich dzieci poprzez podejmowanie wszystkich możliwych działań profilaktycznych, terapeutycznycH, interwencyjnych zmierzających do poprawy sytuacji życiowej w środowisku naturalnym - to główne założenia Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy realizowane w projekcie „Myśląc o Rodzinie".

Zabiegi rehabilitantów i fizjoterapeutów dla uczestników projektu CAS

- Rehabilitanci i fizjoterapeuci będą prowadzić zabiegi w Centrum Asystentury Społecznej, które mieści się przy ul. Warszawskiej 25a w Kielcach. Zakupiliśmy na cel projektu samochód, który będzie przywoził jego uczestników na zabiegi. Prowadzone będą też zabiegi środowiskowe, czyli w domu osoby niepełnosprawnej – informuje Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wyróżnienia dla powiatowych schronisk

Brązowymi wyróżnieniami w 57. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych zostały uhonorowane powiatowe schroniska w Bodzentynie i Nowej Słupi.
 
Wyświetlanie 1 - 20 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg