Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie"

Od 3 lutego 2018 roku w "Centrum dla Rodzin" prowadzonego przez PCPR w Kielcach w ramach projektu „ Myśląc o rodzinie" odbywają się cykliczne warsztaty manualne dla dzieci i młodzieży  z powiatu kieleckiego, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiat kielecki przyjazny niepełnosprawnym

380 osób niepełnosprawnych skorzystało w 2017 roku z zabiegów i porad rehabilitacyjnych, badań gęstości kości w ramach programu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności".

"Starszy Brat, Starsza Siostra"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wraz z Regionalnym Centrum  Wolontariatu w Kielcach współpracują od lat. Jedną z podejmowanych wspólnie inicjatyw jest akcja "Starszy Brat, Starsza Siostra", której adresatami są dzieci i młodzież, podopieczni PCPR znajdujący się w rodzinach zastępczych (spokrewnionych i zawodowych) oraz w rodzinnych domach dziecka. 

"Myśląc o Rodzinie" - podsumowanie działań za 2017 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od 01.05.2016 r. realizuje projekt konkursowy „Myśląc o Rodzinie" w partnerstwie z Fundacją „Przystanek Dziecko" oraz przy współpracy ośrodków pomocy społecznej z gmin: Łopuszno, Masłów i Górno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Oto podsumowanie działań w ramach projektu za 2017 rok. 

Partnerska współpraca na rzecz dziecka i rodziny w projekcie "Myśląc o Rodzinie" – podsumowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy

Skuteczne zabezpieczenie potrzeb rodzin, a  w  szczególności żyjących w nich dzieci poprzez podejmowanie wszystkich możliwych działań profilaktycznych, terapeutycznycH, interwencyjnych zmierzających do poprawy sytuacji życiowej w środowisku naturalnym - to główne założenia Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy realizowane w projekcie „Myśląc o Rodzinie".

Zabiegi rehabilitantów i fizjoterapeutów dla uczestników projektu CAS

- Rehabilitanci i fizjoterapeuci będą prowadzić zabiegi w Centrum Asystentury Społecznej, które mieści się przy ul. Warszawskiej 25a w Kielcach. Zakupiliśmy na cel projektu samochód, który będzie przywoził jego uczestników na zabiegi. Prowadzone będą też zabiegi środowiskowe, czyli w domu osoby niepełnosprawnej – informuje Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wyróżnienia dla powiatowych schronisk

Brązowymi wyróżnieniami w 57. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych zostały uhonorowane powiatowe schroniska w Bodzentynie i Nowej Słupi.
 

Poradnictwo psychologiczne i prawne dla uczestników CAS

Uczestnicy projektu „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności" mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz z konsultacji psychiatrycznych. 
 
 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2018 rok

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do udziału w programie "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2018 rok", obszar- B, C, D, E G. Wnioski  w ramach obszarów B, C, D należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44  pok. 36 poziom ,"O" do dnia 01 luty  2018r. Wnioski samorządu gminnego i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału PFRON właściwego dla miejsca realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018r.

Pomoc dla bezdomnych

Zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych. Jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? W powiecie kieleckim działają noclegownie i schroniska, z których mogą skorzystać potrzebujący. Nie bądźmy obojętni!

"Rodzina widziana oczami dziecka"

W Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyła się II Konferencja Profilaktyczna pt. "Rodzina widziana oczami dziecka", której organizatorem był starosta kielecki Michał Godowski oraz Komendant Miejski Policji w Kielcach nadkom. Piotr Zalewski.

Wigilijne spotkanie pracowników PCPR w Kiecach

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na wigilijnym spotkaniu w miłej atmosferze spędzili ze sobą czas życząc sobie spokojnych i rodzinnych świąt. Za pracę oraz pomoc innym podziękował wszystkim starosta kielecki Michał Godowski, członek Zarządu Bogdan Gierada oraz Anna Bielna, dyretor PCPR w Kielcach. Podsumowano zrealizowana zadania i projekty oraz wyznaczono priorytety działań na nowy 2018 rok. 

Nowy autobus dla DPS w Zgórsku

Ponad 237 tys. zł kosztował nowy autobus przeznaczony do przewozu dwudziestu jeden osób z Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. – Bus został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poruszających się na wózkach – mówił dyrektor placówki – Zbigniew Szybalski. – Samochód będzie zaspokajał potrzeby transportowe mieszkańców naszego domu. Osoby przebywające w naszej placówce wymagają konsultacji różnych specjalistów, co wiąże się z częstymi wyjazdami, ale też potrzebujemy auta w codziennym funkcjonowaniu.
 

Bus dla podopiecznych WTZ w Sędku

Dla podpieczonych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sędku został zakupiony nowy bus marki Mercedes Sprinter przystosowany  do przewozu 22 osób, w tym 2 wózków inwalidzkich. Samochód został zakupiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" obszar D. tj. Likwidacja barier transportowych w WTZ w Sędku.
 
 
 

"Rodzina widziana oczami dziecka" - II Konferencja Profilaktyki Społecznej

 
Starosta Kielecki oraz Komendant Miejski Policji w Kielcach zapraszają na II Konferencję Profilaktyki Społecznej "Rodzina widziana oczami dziecka", która odbędzie się 18 grudnia 2017 o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. 

Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przedstawia do konsultacji społecznych: „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022".
                Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 30 grudnia 2017r. na adres e-mail jakubowska.t@pcprkielce.pl

Współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 11 grudnia odbyło się spotkanie na temat współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy. W wydarzeniu brali udział członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu uczestniczyła Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

O przemocy w rodzinie i wobec kobiet - dyskusja młodzieży

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyła się po raz pierwszy debata młodych na temat przemocy w rodzinie i wobec kobiet w ramach kampanii społecznej "Biała Wstążka". W dyskusji uczestniczyli m.in: starosta kielecki Michał Godowski,  Anna Bielna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Wyświetlanie 1 - 20 z 299 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg