Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
logo_bip.png
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
 
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Powiat kielecki dla niepełnosprawnych

Powiat kielecki realizuje wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.

Unieważnienie postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 13.09.2017 r. na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu "Centrum Asystentury Społecznej" . 

Szkolenie dla rodziców zastępczych "Zaburzenia opozycyjno– buntownicze u dzieci"

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie" zrealizowano czwarte ostatnie z zaplanowanych szkoleń, które zostało przeprowadzone  09 września dla 20 rodziców zastępczych w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia  Iwona Habuz  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym.

"Zakończenie wakacji z Radiem Zet Gold"

W kompleksie Świętokrzyska Polana w Chrustach koło Kielc 3 września odbyło się "Zakończenia wakacji z Radiem Zet Gold".  Rodziny Zastępcze oraz mieszkańcy Rodzinnych Domów Dziecka z terenu powiatu kieleckiego zwiedzali i korzystali z atrakcji kompleksu Oceanika, Parku Miniatur i Krainy Zabaw.


 

Zostań wolontariuszem i starszym bratem, lub starszą siostrą

Szukamy osób odpowiedzialnych, które na okres roku szkolnego 2017/2018 staną się mentorem dla dzieci zgłoszonych do projektu. Jest to doskonała okazja do podzielenia się tym, co w Tobie najlepsze – wiedzą, doświadczeniem, miłością, mądrością. Obserwuj jak owocuje Wasza wspólna praca, jaki wpływ na dziecko ma czas, który razem spędzacie.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w Stronę Samodzielności"

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją projektu  pn. "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na zakup aut dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymało dofinansowanie na zakupsamochodów dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łagowie. Umowy między Powiatem Kieleckim, a Odziałem Świętokrzyskim PFRON podpisali starosta kielecki Michał Godowski oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Bogdan Gierada.

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2017 roku, w Module II programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór wniosków rozpoczyna się 18 września i trwa do 10 października 2017.

PCPR w Kielcach wytypowane do projektu dotyczącego pieczy zastępczej

Powiat Kielecki został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny w PCPR w Kielcach ul. Wrzosowa 44,25-011Kielce

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jako realizator programu przygotowało i przedłożyło w dniu 10 marca 2017 roku w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wystąpienie i wniosek w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III" 2017" Obszar D - likwidacja barier transportowych – na sfinansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, placówkach służących rehabilitacji  osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

Oferta Pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych. Praca świadczona na rzecz uczestników projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.

Centrum Asystentury Społecznej – nowy projekt PCPR w Kielcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje nowy projekt. Zakłada on utworzenie Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki, w której opisane są szczegóły projektu. 

Informacja dotycząca projektu dla osób bezrobotnych "Praca-Kariera-Sukces"

Informacja dla mieszkańców o możliwości uczestnictwa w realizowanych szkoleniach i stażach. Pełna informacja znajduje się w załączeniu.

Sport rozwija oraz integruje

XXV Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych odbyła się w piątek na terenie obiektu sportowego przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. W olimpiadzie wzięli udział zawodnicy z całego województwa: 12 Domów Pomocy Społecznych i 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Szkolenie dla rodziców zastępczych

Trzecie już szkolenie "Praca z dzieckiem z obniżonymi możliwościami poznawczymi oraz specyficznymi trudnościami szkolnymi" realizowane w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" odbyło się 21 czerwca br. w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia Elżbieta Kołodziej  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z obniżonymi możliwościami oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym.

Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym (ON) w środowisku lokalnym – to główne założenie projektu - Centrum Asystentury Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 19 czerwca starosta kielecki - Michał Godowski i czło-nek Zarządu Powiatu w Kielcach - Bogdan Gierada podpisali umowę na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Weszli w rolę starszego rodzeństwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach nagrodziło wolontariuszy, którzy brali udział w programie "Zostań Starszym Bratem, Starszą Siostrą". Instytucja  wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach realizowała program. 

Wyświetlanie 1 - 20 z 262 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg