Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Za nami X Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego

Kilkanaście rodzin zastępczych z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz z Niemiec 6 października w Daleszycach wzięło udział w X Międzynarodowych Zawodach Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego. Zawody zorganizowała Fundacja Przystanek Dziecko im. Alberta Schweitzera. Sponsorem nagród – pucharów dla zwycięzców był Starosta Kielecki.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakosci usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podsumowanie III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach III kadencji podsumowała działalność. W latach 2015-2018 zorganizowano posiedzenia w wielu gminach powiatu kieleckiego i spotkano się z 78 przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

O niepełnosprawnych na Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Posiedzenie komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych prowadziła przewodnicząca komisji Bogumiła Kowalczyk. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzianie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna przedstawiła radnym informację na temat  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/32/2017 Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2017 – 2022". W obradach wzięli udział także: wicestarosta Zenon Janus oraz Maria Klusek, skarbnik powiatu.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z Corocznym Limitem Rodzin Zastępczych Zawodowych w Powiecie Kieleckim na lata 2019 - 2021. Prosimy o zgłaszanie uwag do programu według załączonej ankiety w terminie do 25 września 2018 roku. 

"Aktywny samorząd 2018" - rusza nabór wniosków na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2018 r. w Module II programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  Wnioski można składać od dnia 12  września 2018  roku.

Festyn promujący rodzicielstwo zastępcze

W dniu 25.08.2018 r. w Pałacyku Zielińskich w Kielcach odbył się Festyn Rodzinny, promujący rodzicielstwo zastępcze. W imprezie organizowanej przez Fundację Studio TM, uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, a także rodziny zastępcze wraz z dziećmi.

Zostań wolontariuszem w projekcie "Starszy Brat, Starsza Siostra"

Projekt skierowany jest do Podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , czyli dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

25 lat Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane  powstało w 1993 roku. Pomaga chorym w rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej. 24 sierpnia 2018 odbył się uroczysty jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia. 

Zaproszenie do zespołu, który określi wyzwania społeczne w powiecie kieleckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych prowadzących działalność statutową na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu kieleckiego do Zespołu ds. opracowania diagnozy lokalnej określającej wyzwania społeczne w zakresie rozwoju i kształtowania usług społecznych w powiecie kieleckim.  

Zabawy z klockami Moovie w Centrum dla Rodzin w Kielcach

Od dnia 26.06.2018 r. PCPR w Kielcach organizuje zajęcia dla dzieci z klockami Moovie . Zajęcia te są prowadzone przez trenera Bartłomieja Pióro w Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w Kielcach. 
 
 

CAS - podsumowali projekt realizowany dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 15 czerwca podczas konferencji podsumowało projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności". Spotkanie  połączono z uroczystym poświęceniem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Urząd przyjazny rodzinom - otworzyliśmy przestrzeń dla rodziców POR

W Starostwie Powiatowym w Kielcach przy Rowiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Przestrzeń Otwartej Rodzicom.  Na parterze starostwa został przygotowany specjalny pokój dla rodzin, w którym np. matki będą mogły nakarmić maluchy, przewinąć, czy po prostu spotkać się z innymi rodzicami i wymienić doświadczeniami. Będzie on dostępny w godzinach pracy urzędu: od 7.15 do 15.15.

"Starszy Brat, Starsza Siostra" – na uroczystej gali podsumowano projekt

„Człowiek jest tyle wart, ile da z siebie innym" - te słowa Jana Pawła II idealnie podsumowują i zawierają przesłanie realizowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Regionalne Centrum Wolontariatu projektu „Starszy Brat, Starsza Siostra". W  Domu Środowisk Twórczych w Kielcach na uroczystej gali podsumowano wspólny projekt i podziękowano wszystkim zaangażowanym. 
              

W Starostwie Powiatowym w Kielcach otwieramy Przestrzeń Otwartą Rodzicom

 
Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Kalejdoskop i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o. w Kielcach oraz Grupa Mama w mieście Kielce otwierają 14 czerwca o godzinie 9.30 w Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w Starostwie Powiatowym w Kielcach POR -Przestrzeń Otwartą Rodzicom. 

Cykl spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych

 W Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zorganizowano cykl spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Piekoszowa, Chmielnika i Bodzentyna. Spotkania dotyczyły  funkcjonowania i roli we wspieraniu rodziców, uczniów przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.

Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne

W lutym 2018 roku ruszyły zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w ramach projektu  „ Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności". Zadanie realizowane jest przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą przy ulicy Zagórskiej 14 w Kielcach.
 

CAS - miejsce kompleksowego wsparcia

W ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach stworzono Centrum Asystentury Społecznej (CAS). Jest to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:
Wyświetlanie 1 - 20 z 338 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg