Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce; bud C1, III piętro
tel.: (041) 342-14-90
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
 Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego plik PDF
Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
 
 Serwis Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Serwis Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Serwis Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 
Seriws Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

 

 

jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu kieleckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Siedziba PCPR w Kielcach:
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce,
bud C1, III piętro,
pokoje: 334, 339, 340, 341, 342, 343,
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl

Referat pieczy zastępczej mieści się na ul. Okrzei 18, IV piętro, lokal 11
Punkt konsultacyjno – doradczy mieści się na ul. Okrzei 18 IV piętro, lokale 9 i 10

 


PCPR w Kielcach przyjmuje interesantów
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15.

 

 

Struktura organizacyjna
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
 
Dyrektor  Anna Bielna tel. 041 342-19-85

Samodzielne stanowiska pracy:
• Samodzielne stanowisko d/s organizacji i kadr tel. 041 342-14-81
• Radca prawny tel. 041 342-17-43
• Samodzielne stanowisko d/s współpracy z rodziną i dzieckiem tel. 041 347-93-79  
• Kierowca

Referaty i Wieloosobowe Stanowska pracy:
• Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi projektów tel. 041 314-49-87
• Referat księgowości tel. 041 342-14-81      
• Referat ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej  tel. 041 342-15-97,  041 342-14-90          
• Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tel. 041  342-15-35   
• Referat ds. pieczy zastępczej   tel. 041 347-93-79