Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
 
 Serwis Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Serwis Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 
 
 

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu kieleckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Siedziba PCPR w Kielcach:
ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce,
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl

 

 

 

 

PCPR w Kielcach przyjmuje interesantów codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15.

 

Struktura organizacyjna 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 
Dyrektor  Anna Bielna 
sekretariat: pok. 36;  tel: 41 200 -17-01 
Fax 41-344-37-49
 
Referat ds. Rehabilitacji Społecznej  Osób Niepełnosprawnych:
pokoje: 38, 39; tel. 41 200-17-02; 41 200-17-04
 
Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
pokoje: 40, 41; tel. 41 200-17-06; 41 200-17-08
 
Referat ds. Pieczy Zastępczej
pokoje: 45, 46; tel. 41 200-17-13; 41 200-17-16
 
Referat Księgowości pokój 48; tel. 41 200-17-21
 
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Kadr
pokój 47; tel. 41 200-17-19
 
Radca Prawny pokój 204; tel. 41 200-17-03

Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pokój 48; tel. 41 200-17-10

Dyżury pracowników Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, w każdy poniedziałek godzinach 15:00-17:00 dyżur pełnią pracownicy Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/ pedagog) pok. 45, 46 i 49,
 tel. 41 200 17 13, 41 200 17 16, 41 200 17 24.