Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
logo_bip.png
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
 
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu kieleckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Siedziba PCPR w Kielcach:
ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce,
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl

 

 

 

 

PCPR w Kielcach przyjmuje interesantów codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15.

 

Struktura organizacyjna 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 
Dyrektor  Anna Bielna 
sekretariat: pok. 36;  tel: 41 200 -17-01 
Fax 41-344-37-49
 
Referat ds. Rehabilitacji Społecznej  Osób Niepełnosprawnych:
pokoje: 38, 39; tel. 41 200-17-02; 41 200-17-04
 
Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
pokoje: 40, 41; tel. 41 200-17-06; 41 200-17-08
 
Referat ds. Pieczy Zastępczej
pokoje: 45, 46; tel. 41 200-17-13; 41 200-17-16
 
Referat Księgowości pokój 48; tel. 41 200-17-21
 
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Kadr
pokój 47; tel. 41 200-17-19
 
Radca Prawny pokój 204; tel. 41 200-17-03

Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pokój 48; tel. 41 200-17-10

Dyżury pracowników Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, w każdy poniedziałek godzinach 15:00-17:00 dyżur pełnią pracownicy Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/ pedagog) pok. 45, 46 i 49,
 tel. 41 200 17 13, 41 200 17 16, 41 200 17 24.