Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
logo_bip.png
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
 
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy właśnie dziś obchodzą swoje święto.

Centrum Asystentury Społecznej rozpoczęło działania

Poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, prawne, czy doradztwo osobom niepełnosprawnym – między innymi takie działania prowadzone są w Centrum Asystentury Społecznej (CAS), które  oferuje usługi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów uczestniczących w projekcie "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
 

Ogłoszenie - Członek komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych.

Sportową rywalizacją promują rodzicielstwo zastępcze

– Tego typu spotkania są idealną okazją do integracji, do wspólnej zabawy ale przede wszystkim promowania rodzicielstwa zastępczego – mówiła Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach podczs IX Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Daleszycach.

Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

Weź udział w konkursie i wygraj zimowisko dla 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży

Fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych zimowisk w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 20 listopada 2017 r. wszystkie organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze pomysły na zimowiska. Nagrodą w konkursie jest udział  50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w dwutygodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt zimowiska w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

"Maluch plus" – konkurs na rozwój żłobków i innych miejsc opieki dla maluchów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  konkurs "MALUCH+" 2018 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aktywizacja zawodowa dla osób wykluczonych społecznie - szkolenie

11 października 2017 roku odbyło się szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w którym wzięli udział: doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: Agnieszka Stokowiec i Małgorzata Wirecka - Zemsta, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Bielina, pracownicy referatu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR oraz asystenci z terenu powiatu kieleckiego.

PCPR bierze udział w ogólnopolskim projekcie o pieczy zastępczej

Powiat Kielecki bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach", którego celem jest ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020.

Rada Pożytku obradowała w Chmielniku

Ósme posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Kielcach-III kadencji odbyło się w Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku. Przewodnicząca Rady Anna Bielna zapoznała uczestników spotkania z tym, jak działa i czym się zajmuje Rada. W swym wystąpieniu zachęcała organizacje pozarządowe do współpracy.

Podziękowania za współpracę i zaangażowanie dla Jadwigi Mołas

Podziękowania za owocną współpracę, rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków oraz zaangażowanie – takie słowa usłyszała Pani Jadwiga Mołas, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Woli Kopcowej, gminie Masłów, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Życzymy Pani Jadwidze, aby osiągnięcia zawodowe i społeczne sprawiały satysfakcję oraz mobilizowały do dalszej aktywności.

Powiat kielecki dla niepełnosprawnych

Powiat kielecki realizuje wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.

Unieważnienie postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 13.09.2017 r. na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu "Centrum Asystentury Społecznej" . 

Szkolenie dla rodziców zastępczych "Zaburzenia opozycyjno– buntownicze u dzieci"

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie" zrealizowano czwarte ostatnie z zaplanowanych szkoleń, które zostało przeprowadzone  09 września dla 20 rodziców zastępczych w Centrum dla Rodzin. Prowadząca zajęcia  Iwona Habuz  zwróciła uwagę na to, w jaki sposób pracować z dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz jak pokonywać bariery w życiu codziennym.

"Zakończenie wakacji z Radiem Zet Gold"

W kompleksie Świętokrzyska Polana w Chrustach koło Kielc 3 września odbyło się "Zakończenia wakacji z Radiem Zet Gold".  Rodziny Zastępcze oraz mieszkańcy Rodzinnych Domów Dziecka z terenu powiatu kieleckiego zwiedzali i korzystali z atrakcji kompleksu Oceanika, Parku Miniatur i Krainy Zabaw.


 

Zostań wolontariuszem i starszym bratem, lub starszą siostrą

Szukamy osób odpowiedzialnych, które na okres roku szkolnego 2017/2018 staną się mentorem dla dzieci zgłoszonych do projektu. Jest to doskonała okazja do podzielenia się tym, co w Tobie najlepsze – wiedzą, doświadczeniem, miłością, mądrością. Obserwuj jak owocuje Wasza wspólna praca, jaki wpływ na dziecko ma czas, który razem spędzacie.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w Stronę Samodzielności"

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dofinansowanie na zakup aut dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymało dofinansowanie na zakupsamochodów dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łagowie. Umowy między Powiatem Kieleckim, a Odziałem Świętokrzyskim PFRON podpisali starosta kielecki Michał Godowski oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Bogdan Gierada.

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2017 roku, w Module II programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór wniosków rozpoczyna się 18 września i trwa do 10 października 2017.

PCPR w Kielcach wytypowane do projektu dotyczącego pieczy zastępczej

Powiat Kielecki został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


 

Wyświetlanie 1 - 20 z 271 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg