Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-01
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
Poniedziałek - piątek w godz. od 7.15 do 15.15
 
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej PCPR
 
 Serwis Starostwa Powiatowego w Kielcach
Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 
Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

logo_MPRIPS.png
 
ministerstwo rozwoju.jpg  

Ubrali eko choinkę

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach odbyły się warsztaty podczas których wolontariusze z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz uczestnicy projektu " Starszy Brat, Starsza siostra"  wspólnie ubrali eko choinkę. 
 
 
 
 

Rusza "Program wyrównywania różnic między regionami III na 2019 rok"

Powiat Kielecki zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do udziału w programie "Program wyrównywania różnic między regionami III na 2019 rok". Obszar B,C,D,E,G. Powiat Kielecki będzie przyjmował wnioski w ramach w/w programu w następujących  obszarach:

Warsztaty i zabawa świąteczna dla dzieci uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie"

Miła niespodzianka czekała na 80 dzieci uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie". Podczas gdy rodzice i opiekunowie  uczestniczyli w podsumowaniu działań projeku dzieci w bawialni "Czary Mary" w Galerii Korona w Kielcach korzystały z wielu atrakcji, które odbyły się w świątecznym klimacie. 

Wykaz schronisk i noclegowni w województwie świętokrzyskim

Zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych. W województwie świętokrzyskim działają schroniska i noclegownie, z których mogą skorzystać potrzebujący.

Spotkanie wigilijne z wolontariuszami programu "Starszy Brat, Starsza Siostra"

W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach odbyło się spotkanie wigilijne z wolontariuszami programu "Starszy Brat, Starsza Siostra". W spotkaniu uczestniczyła Anna Florczyk - Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach. W świątecznej atmosferze wszyscy złożyli sobie życzenia i spędzili wspólnie czas. 
 
 

Liderzy kooperacji

Projekt „Liderzy kooperacji" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r. – 31.03.2021r.

O pomocy społecznej na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Po raz pierwszy w kadencji 2018-2023 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. O pomocy społecznej mówiła dyrektor PCPR w Kielcach Anna Florczyk-Bielna: - Głównym zagadnieniem w okresie zimy jest kwestia bezdomności. Na terenie powiatu działają trzy placówki świadczące usługi dla osób bezdomnych: Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece, Schronisko dla osób Bezdomnych w Chałupkach, Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Komórkach.

PCPR w Kielcach "Miejscem Przyjaznym Wolontariuszom"

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest od 1985 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.Tego dnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XIII Świętokrzyska Gala Wolontariatu, podczas której wręczono Świętokrzyskie Laury Wolontariatu oraz tutuły dla osób, grup i instytucji, które bezinteresownie pomagają innym ludziom. Tytuł "Miejsce Przyjazne Wolontariuszom" otrzymało m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Opieka nad osobami niesamodzielnymi - szkolenia dla opiekunów w ramach CAS

W ramach projektu "Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" zorganizowano szkolenia z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla 21 opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane przez Centrum Kształcenia Kadr Ck Edukacja w Kielcach. 

Informacja o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w  otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakosci usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wyjazd warsztatowy do Zakopanego

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w dniach 26 – 28 października odbył się wyjazd warsztatowy   kształtujący umiejętności społeczne z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin z Gminy Górno. 

Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w ramach CAS

Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne organizowane są w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności". Zadanie realizowane będzie do końca listopada 2018 r .  

Dla dobra dziecka - szkolenie dla rodzin zastępczych

„Znaczenie podmiotowości i godności wychowanka – kształtowanie zdrowej osobowości" - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych.

Za nami X Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego

Kilkanaście rodzin zastępczych z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz z Niemiec 6 października w Daleszycach wzięło udział w X Międzynarodowych Zawodach Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego. Zawody zorganizowała Fundacja Przystanek Dziecko im. Alberta Schweitzera. Sponsorem nagród – pucharów dla zwycięzców był Starosta Kielecki.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakosci usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podsumowanie III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach III kadencji podsumowała działalność. W latach 2015-2018 zorganizowano posiedzenia w wielu gminach powiatu kieleckiego i spotkano się z 78 przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
Wyświetlanie 1 - 20 z 355 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znajdź nas na facebooku.jpg